Member Ship List

List of Members of BBSVS (A)

Sr. No. Member Name Village   Sr. No. Member Name Village
1 Dr Sandeep Kumar Rana Patti   26 Sh. Suresh Kumar Bhodal
2 H. Sub Maj Ramesh Chand Rana Deogran   27 Sh. Ramesh Chand Bhodal
3 Sh. Megh Raj Rana Bhoudi   28 Sh. Santosh Kumar Bhodal
4 Sh. Kartar Chand Bhoudi   29 Sh. Ashok Kumar Bhodal
5 Sh. Sanjeev Kumar Bhoudi   30 Sh. Vinod Kumar Bhodal
6 Sh. Balwant Raj Bhoudi   31 Sh. Kamla Rana Phara
7 Sh. Daler Singh Bhoudi   32 Sh. Gautam Chand Phara
8 Sh. Desh Raj Bhoudi   33 Sh. Mahinder Singh Andreta
9 Sh. Sunil Rana Bhoudi   34 Sh. Kashmir Singh Andreta
10 Sh. Shashi Pal Rana Bhoudi   35 Sh. Krishan Kumar Andreta
11 Smt. Nirmla Devi Bhoudi   36 Sh. Arjun Singh Andreta
12 Sh. Mehar Singh Bhoudi   37 Sh. Raj Kumar Andreta
13 Smt. Raksha Devi Bhoudi   38 Sh. Rakesh Kumar Ghar
14 Sh. Komer Chand Bhoudi   39 Sh. Rajesh Rana Ghar
15 Sh.  Sanju Bhoudi   40 Maj. Jaswant Singh Rana Patti
16 Sh. Desh Raj Bhoudi   41 Sh. Sunil Kumar Rana Patti
17 Sh. Manoj Kumar Bhoudi   42 Sh. Ravi Prakash Ladho
18 Sh. Dil Raj Bhoudi   43 Sh. Pram Singh Khurd Patt
19 Sh. Milap Chand Bhoudi   44 Sh. Bhuri Singh Khurd Patt
20 Sh. Prithi Chand Bhoudi   45 Sh. Tarlock Chand Khurd Patt
21 Sh. Amar Singh Bhodal   46 Sh. Jagdish Chand Punner
22 Sh. Brahma Nand Bhodal   47 Sh. Kishori Lal Punner
23 Sh. Sagar Singh Bhodal   48 Sh. Khem Chand Ghar
24 Sh. Suneet Singh Bhodal   49 Sh. Pinja Ram Bhoudi
25 Sh. Subhash Chand Bhodal   50 Sh. Kamal Jeet Rana Phara

List of Members of BBSVS (B)

Sr. No. Member Name Village   Sr. No. Member Name Village
1 Sh. Madho Ram Tambroo   6 Smt. Ishra Devi Khaira
2 Sh. Hoshiar Singh Rani Shdhpur   7 Sh. Manjeet Singh Tambroo
3 Smt. Swaranlata Patyal Tambroo   8 Sh. Maseru Ram Harrot
4 Sh. Sikander Singh Suan        
5 Sh. Jaswant Singh Tambroo        
move to top